Nieuws

De nieuwe wet Werk en Zekerheid inbedden in je organisatie

De nieuwe wet Werk en Zekerheid; deze komt al maanden voorbij in allerlei berichtgevingen. Tot nu toe is er veel over geschreven, echter veel verder dan; “hervormingen in het ontslagrecht”, “kortere WW-duur” en “verbeterde rechten voor flexwerkers” kwamen de artikelen niet.

Sinds vorige maand is er meer duidelijkheid over hoe het wetsvoorstel eruit ziet. Deze is inmiddels aangenomen door de Tweede Kamer. De verwachting dat ook de Eerste Kamer instemt is zeer groot.

Tijd dus om de wijzigingen in de wet eens op een rij te zetten, maar vooral ook uiteen te zetten wat dit voor jou als werkgever betekent en wat je nu al kan doen om de onderwerpen uit de wet in te bedden in je organisatie.


Wet Werk en Zekerheid

Werk is erg belangrijk voor mensen. Naast een inkomen, wat nodig is om in het levensonderhoud te kunnen voorzien, draagt werk bij aan zelfontplooiing, ontwikkelen van een identiteit en eigenwaarde, sociale contacten en maatschappelijke betrokkenheid. Vanuit deze visie is de nieuwe wet Werk en Zekerheid opgesteld, met als doel de arbeidsmarkt weer in beweging te krijgen, zodat iedereen in de groep “beroepsbevolking” in de gelegenheid is om in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien en kan werken aan zelfontplooiing en eigenwaarde. Hierbij is het uitgangspunt dat werkgevers in staat zijn om mee te kunnen bewegen met de economie en dat werknemers een actieve rol aannemen in het vergroten van hun duurzame inzetbaarheid.

Om bovenstaand doel te bereiken, is het voorstel tot wijzigen van de wet Werk en Zekerheid opgesteld en aangenomen. Door sterk in te zetten op het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, stimuleren van werk-naar-werk, activeren van mensen in de WW en het bieden van zekerheden voor flexwerkers, wil het kabinet de werkgelegenheid in Nederland vergroten. De onderwerpen worden door verschillende onderdelen van de wet geregeld. Ieder onderdeel heeft daarin een aantal aanpassingen. De onderdelen van de wet zijn:

  1. Bescherming van Flexwerkers. Onder flexwerkers worden verstaan; medewerkers met tijdelijke contracten en uitzendkrachten. In dit stuk worden slechts de gevolgen met betrekking op de groep “tijdelijke contracten” beschreven. Voor de wijzigingen voor uitzendkrachten, raden wij je aan contact op te nemen met de uitzendorganisatie.
  2. Aanpassingen ontslagrecht & ontslagvergoedingen. In de nieuwe wet is een vast voorgeschreven route voor ontslagaanvragen opgenomen. Daarnaast wordt de Kantonrechtersformule vervangen door de Transitievergoeding.
  3. Wijzigingen duur van de WW. Hoewel dit niet direct voor jou als werkgever van invloed is, zijn wij van mening dat enige kennis over de regels rondom de WW belangrijk is bij het begeleiden van je medewerker van werk-naar-werk. In de oude situatie was deze nog maximaal 38 maanden, in de nieuwe situatie gaat hij naar max. 24 maanden. Daarnaast veranderen de regels rondom “passend werk”.

Ben je nieuwsgierig naar de feitelijke wijzigingen in de wet ten opzichte van de huidige situatie, wat dit voor jou als werkgever betekent en wat je nu al kunt doen om voorbereid te zijn wanneer de wet van kracht is, download dan de Whitepaper. Deze gaat in op alle bovengenoemde onderwerpen. Wij wensen je veel inzicht en bovenal veel inspiratie om morgen al met de adviezen aan de slag te gaan.