Nieuws

Detailhandel, ontwikkelingen in de diverse deelbranches

Detailhandel, ontwikkelingen in de diverse deelbranches

Het CBS meldt dat in het vierde kwartaal van 2013, de omzet van de detailhandel ongeveer even hard is gekrompen als in de twee voorgaande kwartalen. Het aantal faillissementen in de detailhandel bleef in het vierde kwartaal onverminderd hoog. Daarentegen verbeterde de koopbereidheid, namen de consumptieve bestedingen licht toe en pakte de volumekrimp kleiner uit, vooral bij de non-foodwinkels. De omzet van de non-foodwinkels liep daardoor minder sterk terug dan in het kwartaal ervoor. De winkels in voedings- en genotmiddelen noteerden dit kwartaal een minieme omzetstijging.

Foodsector: Omzet minder sterk gestegen

Na een opleving in de omzet in het derde kwartaal van 2013 zagen de winkels in voedings- en genotmiddelen de omzet in het vierde kwartaal minder sterk toenemen dan een kwartaal eerder. Vergeleken met vorig jaar was de omzet 0,2 procent hoger. Deze geringe stijging was voornamelijk toe te schrijven aan een slechte decembermaand. In oktober en november was nog sprake van omzetgroei, in december werd bijna 2 procent minder omzet geboekt dan het jaar ervoor. Op jaarbasis viel de omzetstijging van de winkels in voedings- en genotmiddelen ook iets minder sterk uit dan in het voorgaande jaar. Zo werd in 2013 bijna 1,5 procent meer omgezet dan een jaar eerder, terwijl dit in 2012 nog 2 procent was. Dit hangt samen met een sterke volumekrimp van bijna 2 procent in 2013. Het aantal faillissementen in deze branche viel dit jaar iets lager uit dan in 2012. In totaal moesten 68 bedrijven hun deuren sluiten. De kleinere omzetstijging bij de winkels in voedings- en genotmiddelen was toe te schrijven aan de supermarkten, die maar een half procent meer omzetten dan een jaar geleden. Een kwartaal eerder kwam de omzetgroei ten opzichte van vorig jaar nog ruim 2 procent hoger uit. Bij de speciaalzaken was de omzet bijna 1 procent lager dan in het vierde kwartaal van 2012. Het omzetverlies was daarmee opnieuw kleiner dan een kwartaal eerder. Ook de volumekrimp (3 procent) viel lager uit dan in het derde kwartaal.

Non-foodsector: Omzet non-foodwinkels minder sterk gedaald

De non-foodwinkels noteerden in het vierde kwartaal opnieuw een omzetdaling. Met ruim 3 procent was deze krimp echter wel kleiner dan in het voorgaande kwartaal. Dit kwam voornamelijk doordat het volume in november minder hard terugliep (bijna 1 procent). In de overige twee maanden van het vierde kwartaal was de volumekrimp beduidend sterker. Voor heel 2013 viel de omzet in deze branche bijna 5 procent lager uit dan het jaar ervoor. Hiermee beleefden de winkels in de non-foodbranche de grootste omzetdaling sinds 2009, toen de omzet met bijna 8 procent afnam. Dit was met name te wijten aan de sterke omzetdaling (bijna 8 procent) in het eerste kwartaal van 2013. In de overige kwartalen van 2013 pakte de krimp lager uit. In totaal gingen er in de non-foodbranche 737 winkeliers failliet, een toename van ruim 20 procent ten opzichte van 2012. In bijna alle non-foodbranches viel de omzetdaling in het vierde kwartaal minder sterk uit. Bij de winkels in consumentenelektronica en doe-het-zelfartikelen was de krimp echter nog steeds fors. De winkels in persoonlijke verzorging noteerden een kleine omzetstijging.

Postorderbedrijven en internetwinkels sluiten 2013 sterk af

Ook de postorderbedrijven en internetwinkels wisten zich te verbeteren ten opzichte van het voorgaande kwartaal. In het vierde kwartaal van 2013 kwam de omzet bijna 13 procent hoger uit dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dit was met name te danken aan een flinke omzetgroei in december (20 procent). Over heel 2013 heeft deze branche ruim 10 procent meer omgezet dan het jaar ervoor. Hiermee noteerden de postorderbedrijven en internetwinkels de grootste omzetstijging in drie jaar tijd.

Bron: CBS