Nieuws

Hoorzitting Tweede Kamer

Hoorzitting Tweede Kamer

Initiatiefnemers Stichting Franchisewijzer aanwezig

Deze week was op 21 mei jl. een hoorzitting in de Tweede Kamer. Aan het woord kwamen diverse betrokkenen uit de franchisewereld over de vraag of franchisewetgeving wenselijk of noodzakelijk is.

Afgevaardigden van de Tweede Kamerfracties van de PvdA, het CDA, de VVD, de SP en de PVV luisterden naar de standpunten van diverse betrokkenen bij franchising.

Han Dieperink en Nienke Slump, betrokken bij Stichting Franchisewijzer kwamen ook aan het woord en spraken vanuit hun eigen praktijkervaringen.

Het merendeel van de aanwezigen constateerde dat er in franchise sprake is van een onbalans in zowel kennisniveau als machtspositie. Dit heeft zijn effect zowel vóór het aangaan van de contractuele relatie, maar ook tijdens de looptijd van de overeenkomst. De meeste aanwezigen pleitten dan ook voor wetgeving met meer preventieve bescherming voor franchisenemers, ter voorkoming van misstanden en onevenwichtige contracten. Op dit moment kan alleen maar achteraf geprocedeerd worden over schade die al is ontstaan. Beter is het om dergelijke maatschappelijke schade te voorkomen.

Franchise is in Nederland een factor van formaat geworden en dat rechtvaardigt volgens de meeste aanwezigen ook een betere regelgeving.

Daarnaast pleitte Han Dieperink voor meer kennistransparantie. Stichting Franchisewijzer wil daar een bijdrage aan gaan leveren door verifieerbare informatie te gaan verzamelen en beschikbaar te stellen aan de spelers in het veld. Doelstelling is om daarmee de overlevingskansen van franchisenemers te verbeteren en daarmee franchise als geheel.

Op 12 juni 2014 zullen de kamerleden deze discussie voortzetten met Minister Kamp die volgens zijn brief van 14 mei 2012 het standpunt handhaaft dat wetgeving niet nodig is.