Nieuws

Kamerdebat Franchising

Kamerdebat Franchising

Korte samenvatting en visie

Eén van de initiatiefnemers van Stichting Franchise wijzer heeft donderdag 12 juni j.l. aandachtig geluisterd naar het Kamerdebat over Franchising. Onderstaand kort en bondig het resultaat aan het slot van het debat, vervolgens een samenvatting van haar visie en overwegingen hierop:

  • De Minister erkent (meer dan eerst) dat er problemen zijn;
  • Hij vindt wel dat franchisenemers moeten worden aangesproken op hun ondernemerschap, c.q. daarin opgevoed moeten worden;
  • Echter rekent hij een betere informatievoorziening voor franchisenemers ook voor een deel tot zijn verantwoordelijkheid;
  • Hij voelt ook wel wat voor de omkering van de bewijslast, zodat Franchisegever in een procedure moet bewijzen dat zijn voorspelling deugdelijk was (i.p.v. andersom).
  • Hij wil komende tijd in overleg met franchisenemers en -gevers over een op Nederland toegespitste gedragscode met een goede (betaalbare) geschillenbeslechting;
  • Vóór de zomer koppelt hij terug naar de kamer hoe hij dit wil gaan doen.

Visie en overwegingen:

De omkering van de bewijslast vind ik een waardevolle wijziging. Over de gedragscode en geschillenregeling ben ik wat sceptisch. Een gedragscode zal status moeten krijgen, zodat niet naleving ook gesanctioneerd kan worden. Is een geschillenregeling alleen maar toegespitst op bepaalde onderwerpen en bedoeld als soort voorprocedure? De reikwijdte van de geschillenbeslechting door Kifid is eigenlijk heel beperkt: geschillen over de verzekeringspolisvoorwaarden. Heeft de verzekeraar bijv terecht dekking afgewezen? Dat werkt wel. Als een (paar) arbiter(s) zich uitgebreid moeten gaan buigen over diverse juridische discussiepunten (de procedures kunnen heel omvangrijk zijn) die in een zaak kunnen spelen, dan maak ik me zorgen over de kwaliteit van zo'n geschillenbeslechting. En als men daarna toch nog naar de rechter moet, is het ook nog eens een vertragende factor. (mr. N.M. Slump & mr. J. Mikes)