Nieuws

Winkelgebied 2025

De structuur van de winkelvastgoedmarkt in Nederland

De wereld verandert in rap tempo. De bevolking groeit nagenoeg niet meer, de vergrijzing neemt daarentegen steeds grotere vormen aan. We raken gewend aan een niet per definitie stijgende welvaart. De marktmacht ligt bij de consument en zijn behoeften wijzigen sneller dan ooit. Het gedrag van de consument verandert ook, meer wordt gelet op maatschappelijke relevantie en toegevoegde waarde. Door het internet beschikt de consument over meer kennis, meer vergelijkingsmogelijkheden, kan zich beter oriënteren en kan dat altijd en overal doen. Het aantal m2 fysieke winkels sluit al enige tijd niet meer aan op de vraag ernaar. We hebben in Nederland nog lang winkelcapaciteit toegevoegd aan een markt die al aan het veranderen was. Mede  hierdoor is de verwachting dan ook dat de leegstand verder zal toenemen. Is het tijd om te acteren op structurele veranderingen in het winkelaanbod?

Hoewel de rol van fysieke winkels zeker niet zomaar is uitgespeeld stellen de huidige ontwikkelingen de winkelvastgoedeigenaren wel voor dilemma’s. Een nieuwe blik op business modellen en locatie strategieën is wenselijk. Overigens staan vastgoedeigenaren hierin niet alleen. Ook andere belanghebbende partijen zoals overheden, franchise organisaties en winkeliers staan voor gelijksoortige dilemma’s. Reden voor ING de toekomst van het winkelgebied onder de loep te nemen. ING heeft daarbij gekozen om dit onderwerp vanuit verschillende invalshoeken te benaderen in een serie van rapporten. In dit deel staat het vastgoed centraal. Daarnaast zijn rapporten opgesteld vanuit het gezichtspunt van de sectoren Public, Franchise en Retail. De uitkomsten van deze vier rapporten worden gebruikt voor een overkoepelend rapport met als doel een integrale visie te ontwikkelen op het winkelgebied van de toekomst…

In dit rapport zal onder meer stil worden gestaan bij de structuur van de winkelvastgoedmarkt in Nederland, de bijbehorende planontwikkeling en huidige en toekomstige huurvormen. Wij wensen u veel leesplezier en nodigen u uit tot een verdere discussie over dit voor u en ons zo belangrijke thema.