Nieuws

Eerste reactie op alternatieve code wijst op weinig draagvlak

Eerste reactie op alternatieve code wijst op weinig draagvlak

De eerste reactie van de zijde van franchisenemers op de zogenaamde alternatieve codevereniging die de DFA (Distributie Franchise en Agentuur) donderdag 19 november 2015 heeft gepresenteerd, wijst op weinig draagvlak. Deze code zou een alternatief moeten zijn voor de Nederlandse Franchisecode, die onder begeleiding van Economische Zaken door een schrijfgroep van 2 leden van franchisegeverszijde en 2 leden aan franchisenemerszijde op dit moment wordt afgerond.

Het Vakcentrum (vertegenwoordiger van franchisenemers en lid van de schrijfgroep) stelt over deze zogenaamde ‘alternatieve code’ vast dat deze is opgesteld door een aantal advocaten die franchisegevers bijstaan. Zo is de voorzitter van de DFA de woordvoerder geweest namens de franchisegevers die in een discussie met minister Kamp hebben aangegeven de consultatieversie van de NFC niet acceptabel te vinden. Franchisegevers zelf, maar zeker franchisenemers zijn helemaal niet betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze alternatieve DFA code. Ook uit de inhoud van de code blijkt dat de code verre van evenwichtig is. Meer informatie op: http://www.vakcentrum.nl/pages/1643/Alternatieve-franchisecode.html

Vragen?
Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit artikel, kunt u contact opnemen met ons door het sturen van een e-mail: mail@franchise-wijzer.info