Nieuws

Vijf tips voor de franchisenemer in spé

Vijf tips voor de franchisenemer in spé

Als u zelfstandig ondernemer wilt worden, kan franchise een lucratieve ondernemingsvorm voor u zijn. In het ideale geval profiteert u van het bestaande ondernemersconcept (de franchiseformule) en de opgebouwde know how van de franchiseorganisatie en is de samenwerking erop gericht om voor alle betrokken partijen een win-win situatie te creëren.

De realiteit is echter dat er niet alleen gezamenlijke maar ook tegengestelde belangen kunnen zijn. De franchisegever kan er bijvoorbeeld belang bij hebben om u als aspirant franchisenemer met (te) rooskleurige cijfers over de streep te trekken om in de franchise te stappen. Daarentegen investeert u aanzienlijke bedragen in uw onderneming en die kosten moeten worden terugverdiend. U heeft er dus baat bij om de informatie die de franchisegever verstrekt kritisch te beoordelen.

Hieronder volgen vijf tips die u kunnen helpen om een afgewogen beslissing te maken om wel of niet deel te nemen aan een franchiseformule.

1. Leg goed vast wat de franchisegever u vertelt, vraag door en informeer ook
bij andere franchisenemers van de keten

Heeft de franchisegever u een exploitatiebegroting (prognose) verstrekt? Vraag de franchisegever dan om een deugdelijke onderbouwing van deze begroting. Een exploitatiebegroting zal ten minste gebaseerd moeten zijn op (geïndividualiseerd) markt- en vestigingsplaatsonderzoek. Neemt u de onderneming over van een andere franchisenemer, vraag dan ook de historische omzetgegevens van deze ondernemer op.

Onderzoek ook of de franchiseformule bewezen succesvol is. Vraag de benchmarkgegevens bij de franchisegever op. Met deze gegevens kan de franchisegever onderbouwen op welke punten hij aantoonbaar beter is dan de concurrentie. Laat deze gegevens controleren door uw eigen accountant.

Indien het overleg met de franchisegever vooral mondeling plaatsvindt, is het goed om belangrijke toezeggingen en informatie schriftelijk (bijvoorbeeld per e-mail) te bevestigen.

Ook het uitwisselen van ervaringen met andere franchisenemers van de keten kan u waardevolle informatie opleveren. Zoek uw gesprekspartners zelf uit zodat u zeker weet dat de informatie die u krijgt objectief is.

2. Laat de (concept)franchiseovereenkomst vooraf controleren door een jurist

Een franchisecontract dat door de franchisegever is opgesteld zal over het algemeen gunstige bepalingen bevatten voor de franchisegever. Meestal komen uw verplichtingen uitgebreid aan bod en die van de franchisegever niet of alleen in vage bewoordingen. Laat u adviseren door een terzake deskundig jurist en leg goed vast wat de franchisegever concreet voor u gaat betekenen. Wat kunt u bijvoorbeeld van de franchisegever verwachten als de exploitatie van uw onderneming tegenvalt? Profiteert u als franchisenemer van inkoopvoordelen en bonussen van leveranciers? Kortom, is het franchisecontract evenwichtig?

3. Maak afspraken over tussentijdse uitstapmogelijkheden

Soms is een tussentijdse uitstap de beste manier om met (structureel) tegenvallende resultaten van de onderneming om te gaan. Kom niet voor vervelende verassingen te staan en onderhandel vooraf met de franchisegever over de mogelijkheid om het franchisecontract tussentijds te beëindigen.

4. Pas andere overeenkomsten op de looptijd van het franchisecontract af

Als de franchiseovereenkomst aan het einde van de looptijd niet wordt verlengd, is het vervelend als u vast zit aan allerlei andere (lang)lopende contracten. Denk bijvoorbeeld aan de huurovereenkomst, kredietovereenkomst, verzekeringen, opdrachtovereenkomsten met de boekhouder of accountant. Let er dus op dat de looptijd van deze contracten gelijk loopt met die van het franchisecontract.

5. Ga na of er een onafhankelijke franchiseraad of vereniging is

Om goed te kunnen samenwerken is het nodig dat er regelmatig overleg plaatsvindt tussen de franchisegever en de franchisenemer. Of het nu gaat om marktontwikkelingen, automatisering, reclame-uitingen of het assortiment van de franchiseketen, het beleid van de franchisegever heeft grote gevolgen voor uw onderneming. Onderzoek daarom of de franchiseorganisatie een onafhankelijke franchiseraad of -vereniging heeft die periodiek de gang van zaken met de franchisegever bespreekt. Onderzoek ook of de afvaardiging van de franchisenemers door de franchisegever of door de franchisenemers is aangesteld.

Vragen?

Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit artikel, kunt u contact opnemen met ons door het sturen van een e-mail: mail@franchise-wijzer.info