Nieuws

Bedrijfspand huren? Check eerst het bestemmingsplan!

In een arrest van eind 2015 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de verhuurder van een bedrijfspand de huurder bij het aangaan van de huurovereenkomst niet hoefde te informeren over de precieze bestemming van het pand volgens het bestemmingsplan en over mogelijke problemen die de bestemming zou kunnen geven bij een verbouwing van het pand. De Hoge Raad corrigeert daarmee het oordeel dat het Hof Arnhem-Leeuwarden eerder had gegeven in deze zaak.

Waarover gaat de zaak?

Een bedrijfspand in Nijmegen is al jaren in gebruik als horecabedrijfsruimte, waaronder een restaurant en een lounge-café. Als een nieuwe huurder het pand vervolgens wil gaan verbouwen om er een Italiaans restaurant in te vestigen, blijkt kort na het sluiten van de huurovereenkomst dat het bestemmingsplan het gebruik van het pand als horecagelegenheid niet toestaat en dat de gemeente eerst toestemming moet verlenen voor de verbouwing tot Italiaans restaurant. Tussen verhuurder en huurder ontstaat een geschil over de vraag voor wiens risico deze juridische complicatie en vertraging moet komen. Het arrest van de Hoge Raad vormt hierin een tussenuitspraak.

Wat zijn de overwegingen van de Hoge Raad?

Verhuurder is in dit geval een grote professionele speler op de Nederlandse Horecamarkt en hoofdhuurder van het pand. Dat brengt op zichzelf volgens de Hoge Raad nog niet mee dat die verhuurder dan geacht wordt op de hoogte te zijn van de precieze bestemming van het pand en de mogelijke problemen die de bestemming kan opleveren als een verbouwing in het pand nodig zou zijn. De Hoge Raad gaat er in dit geval van uit dat verhuurder hiervan ook feitelijk geen kennis had. Gelet op de eerdere exploitaties van het pand als horecagelegenheid, kan volgens de Hoge Raad niet zonder meer worden aangenomen dat verhuurder de gerezen problemen rond de verbouwing had moeten voorzien en dat hij huurder daarvoor had behoren te waarschuwen.

In de algemene huurvoorwaarden bij de huurovereenkomst tussen partijen stond overigens al dat de huurder zelf moest onderzoeken of het gehuurde geschikt is voor de gewenste bestemming. Het Hof was hieraan volgens de Hoge Raad ook te gemakkelijk voorbij gegaan.

Wat leren we uit dit arrest?

In het algemeen mag een huurder van bedrijfsruimte er niet van uitgaan dat een professionele verhuurder met het oog op het belang van de huurder navraag heeft gedaan bij de gemeente over de gebruiksmogelijkheden van het pand en de huurder hierover informeert.

De huurder van het pand had in dit geval, vóór het aangaan van de huurovereenkomst, zelf onderzoek moeten doen naar de mogelijkheden op basis van het bestemmingsplan. Als de huurder dat nalaat, kan hij zich later, als de huurovereenkomst eenmaal is gesloten, niet beroepen op dwaling op dit punt om onder zijn contractuele afspraken uit te komen.

Wilt u weten wat de gebruiksmogelijkheden zijn van een pand of perceel? Heeft u vragen over de verplichtingen van huurders of verhuurders? Wij zoeken dit graag voor u uit. Neemt u gerust contact op door het sturen van een e-mail: mail@franchise-wijzer.info.