Nieuws

Waar moet je aan denken als de franchisegever failliet gaat?

De huizenprijzen stijgen, de industrie groeit en het consumentenvertrouwen herstelt. Toch blijven faillissementen van franchisegevers aan de orde van de dag. Voorbeelden zijn het faillissement van franchiseketens Mitra en McGregor eind juni van dit jaar.

Hoe ga je als franchisenemer om met het faillissement van de franchisegever?

  • Informeer je klanten dat jouw vestiging niet failliet is. Bij klanten kan namelijk de indruk ontstaan dat ook jouw onderneming failliet is omdat zij vaak geen onderscheid maken tussen vestigingen van de franchisegever en de franchisenemer;
  • Neem contact op met de curator van de franchisegever en vraag hem of hij bereid is om de franchiseovereenkomst deugdelijk na te komen tijdens het faillissement. Als hij dat niet doet, kan je er voor kiezen om de franchiseovereenkomst te beëindigen. Het is in dat geval wel verstandig om te bekijken op welke wijze de overeenkomsten (franchise, huur, leveranciersovereenkomsten etc.) met de franchisegever het best beëindigd kunnen worden;
  • Houd er ook rekening mee dat bepalingen in het franchisecontract nawerking kunnen hebben. Een concurrentiebeding in het franchisecontract kan er voor zorgen dat het jou na de beëindiging van de franchiseovereenkomst voor een bepaalde periode niet meer is toegestaan om de franchiseformule te gebruiken. Dit ligt weer anders in het geval de vennootschap van de franchisegever ophoudt te bestaan. In dat geval heeft de franchisegever mogelijk geen belang bij handhaving van het concurrentiebeding;
  • Als de curator bereid is om de franchiseovereenkomst na te komen, dan kan je van hem verlangen dat hij voor de nakoming zekerheid stelt, bijvoorbeeld door middel van een bankgarantie;
  • Als je door de curator wordt aangesproken op betaling van facturen, dan is het verstandig om te onderzoeken of je zelf ook vorderingen hebt op de franchisegever. Deze vorderingen kunnen mogelijk worden verrekend met schulden aan de franchisegever.

Kortom, de franchisenemer die geconfronteerd wordt met het faillissement van de franchisegever, doet er goed aan om in een vroeg stadium contact te leggen met de curator om inzichtelijk te maken of en op welke manier partijen uit elkaar kunnen gaan.

Heb je nog vragen?

Stuur je vraag naar mail@franchise-wijzer.info