Nieuws

Wanpresterende franchisegever moet schade wegens gemiste provisies vergoeden

De rechtbank Midden Nederland (Utrecht) veroordeelt franchisegever (Financieel Verder) tot de betaling van een schadevergoeding wegens 2 tot 3 jaar aan gemiste provisies.

Gepubliceerde vonnissen over schadeberekening in franchisezaken zijn schaars. Recent werd echter die van genoemde rechtbank gepubliceerd. De hoogte van de schade bij franchise moet meestal worden vastgesteld aan de hand van een fictieve situatie. De vraag is dan:

“Wat zou er zijn gebeurd als de franchisegever geen norm had geschonden (ondeugdelijke prognoses/ongeoorloofde beëindiging)? Wat heeft de franchisenemer dan ten opzichte van die fictieve situatie gemist?”

In deze zaak had de franchisegever onterecht de samenwerking beëindigd, waardoor de franchisenemers provisies hadden misgelopen. In deze heldere uitspraak komt de rechter tot een schatting van de schade. Daarbij corrigeert de rechter schattenderwijs de gemiddelde historische omzet met het effect van marktontwikkelingen en de uitgespaarde bedrijfskosten tot een fictief bedrag.

Het feit dat de franchisenemers na de beëindiging zelf andere inkomsten waren gaan verwerven, liet de rechter echter buiten beschouwing. Dit waren volgens de rechter geen voordelen die voortvloeiden uit de onterechte beëindiging door de franchisegever. Deze inkomsten waren zodoende het gevolg van de eigen inspanningen van de ex-franchisenemers en stonden buiten de discussie tussen partijen. De rechtbank baseerde zich daarbij op jurisprudentie van de Hoge Raad. De verschillende ex-franchisenemers kregen uiteindelijk een schadevergoeding variërend van ruim € 27.000,- tot ruim € 124.000,-, onder meer afhankelijk van hun historische provisies.

Vragen?

Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit artikel, kunt u contact opnemen met ons door het sturen van een e-mail: mail@franchise-wijzer.info