Nieuws

Behoefte aan onderzoek naar de meerwaarde van franchise

De discussies in de franchisebranche over de positie van franchisenemers krijgen de laatste tijd veel aandacht in de media. Franchisegevers en franchisenemers staan tijdens die discussies lijnrecht tegenover elkaar en slaan elkaar om de oren met voorbeelden die helaas meestal niet representatief zijn voor de hele branche. Het is opvallend hoe zeer partijen tijdens die discussies langs elkaar heen praten en vooral oog lijken te hebben voor de belangen die zij in die discussies vertegenwoordigen en niet voor het gemeenschappelijk doel van franchisegevers en franchisenemers: het creëren van meerwaarde voor beide partijen door samen te werken.

Een mooi voorbeeld biedt de opmerking van de heer Tim Havekamp van de Nationale Franchisegids tijdens de uitzending van BNR Nieuwsradio van 15 december 2016 over de publicatie van een rapport van de Rabobank over de ontevredenheid onder franchisenemers uit haar netwerk. De heer Havekamp stelt eerst (mijns inziens terecht) dat het rapport niet representatief is voor de hele franchisebranche om er later aan toe te voegen dat de media meer aandacht zouden moeten besteden aan de positieve verhalen over franchise. Wat voegt “een positief verhaal over franchise” nou toe aan de discussie over de verhouding tussen franchisegevers en franchisenemers in Nederland?

Mijns inziens bestaat er in franchiseland geen behoefte aan propaganda maar aan een discussie op basis van feiten waarover alle betrokken partijen het eens kunnen zijn. In zijn artikel “De oorverdovende stilte in franchiseland” roept mr. Kees Kan de Nederlandse Franchise Vereniging (NFV) op om onderzoek te doen naar de tevredenheid van haar leden. Ik onderschrijf dat verzoek en zou daaraan willen toevoegen dat de NFV dan ook per formule onderzoekt wat het gemiddelde resultaat is van de franchisenemers die bij de betreffende formule zijn aangesloten. Dat onderzoek zou inzicht kunnen geven in de meerwaarde die franchise biedt ten opzichte van concurrenten. Op basis van de resultaten van dit onderzoek zouden partijen met elkaar de discussie kunnen aangaan of franchise in Nederland meerwaarde heeft voor beide partijen.

Heeft de NFV al een goed voornemen voor 2017? Ik weet er wel één.

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem gerust contact met ons op door het sturen van een e-mail naar: mail@franchise-wijzer.info.