Nieuws

Concurreren met je eigen franchisenemer

Mag je als franchisegever concurreren met je eigen franchisenemers? Het antwoord op deze vraag lijkt eenvoudig, maar is het niet.

In de meeste franchiseovereenkomsten staat dat de franchisenemer in zijn exclusieve gebied geen concurrentie van de formule hoeft te dulden. In de praktijk blijkt dat het franchisecontract niet altijd doorslaggevend is.

Dat is bijvoorbeeld het geval als twee verschillende formules onder één naam samen gaan. Dat kan tot gevolg hebben dat voormalige concurrenten plotseling onder dezelfde formulenaam met elkaar gaan concurreren. De vraag is dan, of het belang van de franchisegever bij de uitbreiding van de formule dient te prevaleren boven het belang van de individuele franchisenemers om geen concurrentie te ondervinden van de eigen formule.

Een ander voorbeeld. Wat te denken van de situatie dat de franchisegever een webshop opent die producten verkoopt in het exclusieve gebied van de franchisenemer? In 2014 oordeelde het Hof Den Haag (ECLI:NL:GHDHA:2013:3720) nog dat dit door de beugel kon, omdat het exclusiviteitsbeding in de franchiseovereenkomst hierover niets had geregeld. Mijns inziens valt er wat op deze uitspraak af te dingen: een exclusiviteitsbeding is over het algemeen bedoeld om de franchisenemer te beschermen tegen ongewenste concurrentie van de franchisegever, dus ook tegen concurrentie via een webshop. Deze uitleg sluit ook aan bij de definitie van “exclusiviteitsbeding” in artikel 1.8 van de Nederlandse Franchisecode. In deze lijn overwoog het Hof Amsterdam in 2015 (ECLI:NL:GHAMS:2015:412) dat een franchisegever die een centrale website opent in beginsel gehouden is daarmee gelijke mogelijkheden voor zijn franchisenemers te realiseren.

Al met al blijkt dat een franchisegever in sommige situaties wel degelijk mag concurreren met zijn franchisenemers. Om discussies te voorkomen, is het verstandig om hierover op tijd afspraken vast te leggen in de franchiseovereenkomst.

Vragen?

Neem gerust contact met ons op door het sturen van een e-mail naar: mail@franchise-wijzer.info.