Nieuws

Franchise code heeft geen effect

Op 8 juni 2017 vond in de Commissie Economische Zaken een Ronde Tafel gesprek plaats over de wettelijke verankering van de Nederlandse Franchisecode, zoals deze door minister Kamp wordt beoogd. Vooral franchisegevers zijn hierop tegen, maar 80 % van de reacties is juist positief op dit voornemen van de minister. Advocaat Kees Kan sprak over de Nederlandse Franchisecode op Radio1 EenVandaag en zei naar aanleiding van de suggestie dat de misstanden zoals belicht door de media slechts incidenten zouden betreffen: 

“Nee, dit zijn geen incidenten. Het is ook jammer dat in de branche met name vanuit franchisegeverszijde daar zo de ogen voor gesloten worden.” 

Hij baseert zich daarbij op de vele hulpvragen die hem bereiken. Ook andere advocaten melden in de media en tijdens de Ronde Tafel in de Tweede Kamer dat de incidenten in de media en op rechtspraak.nl een topje van de ijsberg lijkt te zijn.