Nieuws

Verplichte overdracht huurrechten A-locatie na eindigen franchise niet vanzelfsprekend

In een recent verschenen vonnis heeft de kantonrechter van de Rechtbank Amsterdam geoordeeld dat een ex-franchisenemer na het eindigen van de franchiserelatie niet verplicht was de huurrechten ter zake van de bedrijfsruimte over te dragen.

De ex-franchisenemer mocht dus blijven zitten waar hij zat.

Uit het vonnis volgt dat in de franchiseovereenkomst was bepaald dat de franchisenemer bij opzegging van de overeenkomst verplicht was om de huurrechten aan de franchisegever over te dragen.

In het geval dat ter beoordeling voorlag aan de rechter, was de overeenkomst echter niet door opzegging geëindigd, maar van rechtswege. Ter toelichting: een overeenkomst kan bijvoorbeeld van rechtswege eindigen, indien hieraan na het verloop van de in de overeenkomst bepaalde contractduur simpelweg geen verder gevolg wordt gegeven.

De rechter heeft uit de overeenkomst en uit de verklaringen van de partijen afgeleid dat het niet de bedoeling van partijen was om onder andere voorwaarden dan de contractuele bepalingen, de overeenkomst te sluiten. De rechter heeft om die reden het verzoek om de ex-franchisenemer te verplichten om de huurrechten over te dragen, afgewezen.

Uit deze uitspraak volgt dat de formulering van contractsbepalingen ook bij franchiseovereenkomsten nauw luistert, aangezien deze doorslaggevend kan zijn bij de uiteindelijke beoordeling.

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem gerust contact met ons op door het sturen van een e-mail naar: mail@franchise-wijzer.info.