Nieuws

PERSBERICHT

Woerden, 24 mei 2018 - Mona Keijzer, staatssecretaris EZK, kiest voor wettelijke regeling franchise

Mona Keizer, staatssecretaris Economische Zaken en Klimaat (EZK), heeft woensdag 23 mei een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de invulling van de afspraak over franchise, zoals is verwoord in het regeerakkoord. In de brief van Mona Keizer wordt gekozen voor een wettelijk traject om de positie van de franchisenemer te versterken. De brief van Mona Keijzer, staatssecretaris EZK, treft u hierbij aan.

Franchisenemers Netwerk Nederland (FNN) is positief over het besluit van de staatssecretaris van EZK om te kiezen voor een wettelijke regeling voor franchise. In deze wettelijke regeling worden in ieder geval de onderdelen precontractuele informatie-uitwisseling, tussentijdse wijzigingen van lopende franchiseovereenkomsten, overleg tussen franchisegever en franchisenemer en de beëindiging van de franchiseovereenkomst van kaders voorzien.

Het komt er nu op aan deze onderdelen in de wettelijke regeling helder en eenduidig uit te werken. Geen vrijblijvendheid, maar duidelijke inhoudelijke normen en proces afspraken voor een meer evenwichtigere relatie tussen franchisegever en franchisenemer.

Brigitte van der Burg, woordvoerder namens FNN geeft aan: 'Er is een eerste belangrijke stap gezet door de staatssecretaris van EZK. Dat is een goede zaak. Nu is het belangrijk dat in de uitwerking van de wettelijke regeling de onderdelen komen die voor franchisenemers belangrijk zijn en dat deze helder en eenduidig worden ingevuld. FNN zet niet alleen haar schouders eronder om dit voor elkaar te krijgen, maar ook zo snel mogelijk. De nood is hoop bij franchisenemers en dat wordt door deze staatssecretaris van EZK gezien en door het kabinet. Het is niet voor niets dat in het regeerakkoord staat dat er een wettelijke verankering dient te komen met het oog op versterking van de positie van de franchisenemer'.

FNN

Franchisenemers Netwerk Nederland (FNN) is het platform waar kennis en informatie wordt verzameld en gedeeld ten behoeve van de versterking van de positie van (aspirant)franchisenemers en hun verenigingen. Daarnaast wil het netwerk de stem van franchisenemers versterken en de (belangen van) franchisenemers vertegenwoordigen.

Brigitte van der Burg is de spreekbuis voor Franchisenemers Alliantie Nederland (FANed), Fraudehelpdesk, Stichting Franchisewijzer, Stichting Franchisenemersbelangen, Belangenvereniging Franchisenemers Nederland, BOVAG en Vakcentrum.

Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit persbericht, kunt u contact opnemen met ons door het sturen van een e-mail naar: mail@franchise-wijzer.info.