Tips

De 50 meest wijze tips

Handige tips voor de franchisenemer

Franchise wijzer versterkt franchisenemers met zinvolle informatie. Hier vind je alvast 50 goeie tips op financieel -, juridisch - en P&O vlak van onze vakspecialisten.

10 juridische tips

#1 Leg goed vast wat je wordt verteld.

Let goed op in de fase voor het tot stand komen van de overeenkomst. Leg goed vast (in mailverkeer) wat je in dat stadium wordt verteld.

#2 Ga praten met franchisenemers van de keten

Ga praten met franchisenemers van de keten om hun ervaringen te horen, positief en negatief. Zoek zelf je gesprekspartners uit!

#3 Laat de concept franchiseovereenkomst vooraf checken door een advocaat

Laat de concept franchiseovereenkomst vooraf checken door een advocaat. Is de overeenkomst evenwichtig? Wat zijn de risico’s?

#4 Maak afspraken over tussentijdse uitstapmogelijkheden

Maak afspraken over tussentijdse uitstapmogelijkheden. Als de resultaten negatief worden, is dan een exit traject mogelijk?

#5 Je hebt wettelijke huurbescherming

Als je ook een (onder)huurovereenkomst met de FG aangaat, besef dan dat je ook wettelijke huurbescherming hebt.

#6 Andere overeenkomsten in het kader van je bedrijfsvoering

Als je andere overeenkomsten in het kader van je bedrijfsvoering aangaat, let er dan op dat de looptijd daarvan niet langer is dan de looptijd van de franchiseovereenkomst.

#7 Leg tussentijdse afspraken schriftelijk of per email vast

Leg ook tussentijdse afspraken schriftelijk of per email vast, want mondelinge afspraken zijn vaak moeilijk te bewijzen.

#8 Laat je goed adviseren over de rechtsvorm van je onderneming

Laat je goed adviseren over de rechtsvorm van je onderneming. Bij een eenmanszaak ben je zelf met je privévermogen aansprakelijk. Er zijn mogelijkheden om enerzijds je vermogen af te schermen, maar ook fiscale voordelen te houden.

#9 Is er een onafhankelijke franchisenemersvereniging?

Is er een onafhankelijke franchisenemersvereniging die structureel namens de franchisenemers in gesprek gaat over de verdiensten over en weer? Zo nee, overweeg dan zo’n vereniging op te richten.

#10 Sluit een goede rechtsbijstandsverzekering af

Sluit een goede rechtsbijstandsverzekering af, die ook franchisegeschillen dekt. Procedures kunnen kostbaar zijn. Het is moeilijk om daarvoor uit de exploitatie voldoende budget te reserveren.

Deze tips worden u aangeboden door Justion Advocaten

Justion Advocaten is specialist op diverse juridische werkterreinen. We denken in oplossingen voor jouw franchiseonderneming. Door de nauwe samenwerking tussen onze advocaten, kunnen we je zo breed en efficiënt mogelijk van dienst zijn.
 www.justionadvocaten.nl

Terug naar boven  

10 financiële tips

#1 Laat je goed begeleiden door een onafhankelijk financieel deskundige

Laat je - vóórdat je in een franchiseformule stapt - goed begeleiden door een onafhankelijk financieel deskundige.

#2 Onderzoek zelf de financiële (on-) mogelijkheden

Onderzoek zelf de financiële (on-) mogelijkheden, steun niet alleen maar op cijfers en prognoses van de franchisegever, maar formuleer eigen doelstellingen.

#3 Schets een ‘worstcasescenario’

Schets een ‘worstcasescenario’ en vertaal dit naar je privé-situatie.

#4 Spreek met andere franchisenemers binnen de keten

Vergelijk de informatie en cijfers van de franchisegever ook met branche-informatie en spreek met andere franchisenemers binnen de keten.

#5 Onderzoek de haalbaarheid van de betreffende locatie

Laat een onderzoek doen naar de haalbaarheid van de onderneming op de betreffende locatie.

#6 Onderzoek de haalbaarheid van een externe financiering

Onderzoek de haalbaarheid van een externe financiering (bank).

#7 Vraag om terugkoppeling vanuit de franchisegever

Als je zelf periodiek financiële gegevens aan de franchisegever dient te verstrekken, vraag dan ook om een terugkoppeling vanuit de franchisegever: hoe verhouden je cijfers zich ten opzichte van andere franchisenemers uit de formule (benchmark). Zo kun je je eigen onderneming bijsturen, maar ook het collectief vergelijken met de prognoses.

#8 Wees alert op prijzen

Als je inkoopt via de franchisegever, wees dan alert op de prijzen in vergelijking met de markt en kaart te hoge inkoopprijzen aan.

#9 Let op je inkoopprijzen

Als de franchisegever stuntverkoopacties heeft, let op dat je inkoopprijzen dan zakken, anders krijg je een fors lagere brutowinstmarge. Als je veel stuntproducten verkoopt, levert het je weinig tot niets op.

#10 Blijf zelf in control

Blijf zelf in control. Draag zorg voor een up-to-date administratie en zet een goed functionerend management- en controlesysteem op.

Deze tips worden u aangeboden door WEA Accountants & Adviseurs Zeeland

WEA Accountants & Adviseurs Zeeland begeleidt startende en ervaren franchisenemers. We bieden je een heldere financiële administratie, via innovatieve online producten. Daarnaast verzorgen we benchmarking om je prestaties te meten.
www.weazeeland.nl

Terug naar boven  

10 p&o tips

#1 Je oorspronkelijke visie werkt

Wist je dat je oorspronkelijke visie werkt? Eenvoudig door samenhang te brengen in de wijze waarop je je medewerkers selecteert en hen beloont beoordeelt, hun ontwikkeling begeleidt.

#2 Organisaties die effectief personeelsmanagement voeren zijn succesvoller

Organisaties die effectief personeelsmanagement voeren zijn succesvoller. Hierbij ben je zelf het uitgangspunt. Wat zijn je doelen, wat is voor jou succes. Wat vraag je daarbij van je medewerkers? Motiveer en stimuleer hen door het inzetten van passende personeelspraktijken. Dat maakt personeelsmanagement effectief!

#3 Iedere organisatie kent gebonden en geboeide medewerkers

Iedere organisatie kent gebonden en geboeide medewerkers. Waar de gebonden medewerker gaat voor loyaliteit, gaat de geboeide medewerker voor de win-win situatie. Ieder is op zijn eigen manier gemotiveerd, maar beiden zijn even belangrijk voor het succes van de franchiseorganisatie.

#4 Het functieprofiel is de basis van alle personeelspraktijken

Het functieprofiel is de basis van alle personeelspraktijken. Besteed voldoende aandacht aan het opstellen hiervan, uitgaande van de voor jouw franchiseorganisatie benodigde vaardigheden en competenties. Dit creëert samenhang en vormt de basis voor o.a. werving, opleiding, functioneringsgesprekken en salarissen.

#5 Leer op verschillende niveaus

Gedrag bij jezelf en medewerkers veranderen of verbeteren, doe je door te leren op verschillende niveaus; vaardigheden, kennis, gedrag, houding, perceptie. Om een verandering in gedrag en houding mogelijk te maken, moet je eerst weten wie jezelf bent. Kortom; begin bij jezelf om de relatie met je medewerkers te verbeteren.

#6 Medewerkers kunnen meer inzetten dan alleen hun opleiding en ervaring

Medewerkers kunnen meer inzetten dan alleen hun opleiding en ervaring. Door aandacht te hebben voor individuele interesses, kwaliteiten en talenten, beschik je over een schat aan capaciteiten die van meerwaarde zijn voor de organisatie. Dit draagt bij aan resultaten, kwaliteit, werkplezier en teamgevoel.

#7 Probeer het teamgevoel en de samenwerkingsgerichtheid te versterken

Probeer het teamgevoel en de samenwerkingsgerichtheid te versterken. Dit kan door heldere doelstellingen, gezamenlijke verantwoordelijkheid, open communicatie, wederzijds respect, aanpassingsvermogen, gedrag, commitment van het management en wederzijdse afhankelijkheid.

#8 Iedere situatie vraagt een andere leiderschapsstijl

Iedere situatie vraagt een andere leiderschapsstijl. Afhankelijk van de organisatie en de persoonlijkheid van de medewerkers, pas je de leiderschapsstijl aan op de situatie. De ene keer ben je een mentor of coach, de andere keer neem je een controlerende of coördinerende rol op je.

#9 De keuzes die je maakt hebben een effect op je organisatierichting

De keuzes die je maakt hebben een effect op je organisatierichting, en daarmee ook op medewerkers, organisatie van werk en de personeelspraktijken - denk hierbij aan werving & selectie, opleiden & trainen, belonen en beoordelen.

#10 Wees jezelf

De meest inspirerende en succesvolle mensen zijn gewoon zichzelf!

Deze tips worden u aangeboden door Dilling & Stuiver P&O advies

D&S brengt je visie in kaart en legt deze als een blauwdruk over het franchiseconcept. Zo krijg jij inzichtelijk waar de kansen en knelpunten liggen. Van hieruit formuleren we samen een koers, waar je op praktische wijze invulling aan kunt geven.
www.dillingstuiver.nl

Terug naar boven  

10 haalbaarheid tips

#1 Een franchisenemer is geen werknemer, maar ondernemer

Een franchisenemer is geen werknemer, maar ondernemer. Een onderneming onder een franchiseformule vraagt om net zoveel ondernemerschap als een ‘vrije’ onderneming. De voorwaarden voor succes zijn: goede ondernemerskwaliteiten, passie voor de business, voldoende afzetmarkt, en een franchiseformule die helpt en niet belemmerd.

#2 Zonder passie voor jouw product of dienst ben je kansloos

Zonder passie voor jouw product of dienst ben je kansloos. Als je passie voelt bij jouw product of dienst, dan breng je dat ook (bewust of onbewust) over op je klanten en personeel. Passie zorgt voor de energie om die extra stap te zetten die zorgt voor succes in een concurrerende wereld.

#3 Ondernemerschap, daar moet je van houden

Ondernemerschap, daar moet je van houden. Ondernemen heeft mooie kanten: eigen baas, vrijheid, iets op kunnen bouwen en kans op succes. Maar het is ook veeleisend: verantwoordelijkheid, veel aandacht en inzet en het risico. Het is één pakket en je houdt er van of niet. In het eerste geval: doen! In het laatste geval…

#4 De basiskennis voor ondernemerschap leer je in 200 uur

De basiskennis voor ondernemerschap leer je in 200 uur. Basiskennis over ondernemen bepaalt het succes voor ondernemers. Dat is wetenschappelijk bewezen. Basiskennis over o.a. financiën en verkoop is met een goede online opleiding binnen 200 uur te leren. Niet denken ‘dat heb ik met een franchise niet nodig’, maar doen!

#5 Vakmanschap is goud waard

Vakmanschap is goud waard. Geen enkel vak moet onderschat worden. Van klusser tot accountant, van horecaman tot winkelier. Echt vakmanschap maakt het verschil tussen concurrenten en daar is de markt allang achter.

#6 Ken je business

Ken je business. Onderzoek de exploitatiemogelijkheden. Geloof de prospectus en verhalen van de franchisegever niet klakkeloos. Ga zelf op onderzoek uit en informeer bij andere franchisenemers. Doe vestigingsplaatsonderzoek. Kortom, wees eigenwijs en zorg voor je eigen visie op omzetontwikkeling en winstgevendheid.

#7 De franchiseformule moet duidelijk voordeel bieden op korte en lange termijn

De franchiseformule moet duidelijk voordeel bieden op korte en lange termijn. Een formule, die alleen een probleem voor de korte termijn oplost (bv. financiering), is daarna een last. Zoek naar de voordelen op langere termijn en onderzoek of die ook echt realiseerbaar zijn. Alleen dan is een franchiseformule duurzaam.

#8 Past de franchiseorganisatie en –formule wel bij je?

Past de franchiseorganisatie en –formule wel bij je? De les, die veel ondernemers leren is ‘Durf te vertrouwen op je gevoel’. Klikt het wel tussen jou en de mensen van de franchise organisatie? Past de formule wel bij je karakter? Laat je goed informeren, ga op onderzoek uit en luister naar je intuïtie.

#9 Ken je rechten en plichten

Ken je rechten en plichten. Kleine lettertjes hebben vaak grote gevolgen. Ga er maar vanuit dat anderen de kleine lettertjes niet alleen bestudeerd hebben, maar in veel gevallen ook bedacht. Het kan nooit kwaad om daar diep in te duiken. En zorg dat je niet alleen bij de start, maar ook daarna je rechten en plichten kent.

#10 Onderhoud intensief contact

Onderhoud intensief contact. Alle grote problemen worden klein geboren en kleine problemen zijn vrijwel altijd goed op te lossen in overleg. Investeer in intensief contact met de franchiseorganisatie en andere franchisenemers, ook al zie je daar op dat moment geen reden voor. Die investering betaalt zich meestal dik uit.

Deze tips worden u aangeboden door IMK

Elke franchisenemer verdient alle succes. Het IMK staat naast je op de cruciale momenten voor jouw onderneming, met advies, begeleiding en ondersteuning. Of het nu gaat om een goede start, gezonde groei, moeilijke periode of verantwoorde beëindiging.
www.imk.nl
en www.basisvoorondernemen.nl

Terug naar boven  

10 tips voor succes

#1 Voorkom struisvogelpolitiek.

#2 Deel je problemen en je bent halverwege de oplossing.

#3 Blijf nadenken over je visie, missie en strategie.

#4 Haal op tijd je geld binnen en geef niet uit wat je niet hebt.

#5 Zorg voor de juiste mensen om je heen.

#6 Zakenpartner? Bezint eer ge begint.

#7 Opstaan en weer doorgaan!

#8 Maak gebruik van bestaande regelingen.

#9 Blijf vertrouwen houden in jezelf.

#10 Leef je droom!

Deze tips worden u aangeboden door Franchise wijzer
Terug naar boven